0867.111.333

Card Mạng HP NC380T Dual Port PCI-Express (374443-001/394795-B21)

800,000