0397.485.333

Hard Drive Tray Dell 3.5” (X968D, F238F)

250,000 

Sản phẩm tương thích với các dòng server Dell:

  • Dell T610, Dell T710
  • Dell R510, Dell R710
  • Dell R320, Dell R420, Dell R720, Dell R720xd