0867.111.333

HDD Tray Dell 2.5” (G176J, XN394, KG7NR)

280,000 

Sản phẩm tương thích với các dòng server Dell:

  • Dell R610, Dell R710, Dell R810
  • Dell R420, Dell R620, Dell R720, Dell R720xd, Dell R820