0867.119.339

Hiển thị tất cả 45 kết quả

Máy Chủ Dell PowerEdge T140 4x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T140 4x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T630 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T630 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R720XD 24x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R720XD 24x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R740XD 24x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R740XD 24x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R740XD 12x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R740XD 12x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 16x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 16x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 8x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R740 8x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 8x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 8x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R340 8x2.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R340 8x2.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R540 12×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R540 12×3.5″

Máy chủ Dell PowerEdge R540 8×3.5

Máy chủ Dell PowerEdge R540 8×3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 4x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R440 4x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R340 4×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R340 4×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R240 4×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R240 4×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5"

Hot!
Máy Chủ Dell PowerEdge T440 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T440 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T340 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T340 8x3.5"

Hot!
Máy Chủ Dell Poweredge T40 3×3.5″

Máy Chủ Dell Poweredge T40 3×3.5″

Máy Chủ Dell PowerEdge R820 16x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R820 16x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 16x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R830 16x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R720 16x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R720 16x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R620 8x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R620 8x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T430 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T330 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T130 4x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T130 4x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R630 10x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R630 10x2.5"

Hot!
Máy Chủ Dell PowerEdge R730 16x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 16x2.5"

Hot!
Máy Chủ Dell Poweredge R730XD 24x2.5

Máy Chủ Dell Poweredge R730XD 24x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R730 8x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge T30 4x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge T30 4x3.5"

Máy Chủ Dell Poweredge R530 8x3.5

Máy Chủ Dell Poweredge R530 8x3.5"

Máy Chủ Dell Poweredge R430 8x2.5

Máy Chủ Dell Poweredge R430 8x2.5"

Máy Chủ Dell Poweredge R520 8x3.5

Máy Chủ Dell Poweredge R520 8x3.5"

Máy Chủ Dell Poweredge R420 8x2.5

Máy Chủ Dell Poweredge R420 8x2.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R720XD 12x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R720XD 12x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R730XD 12x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R730XD 12x3.5"

Máy Chủ Dell PowerEdge R720 8x3.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R720 8x3.5"

Hot!
Máy Chủ Dell PowerEdge R630 8x2.5

Máy Chủ Dell PowerEdge R630 8x2.5"

Máy Chủ Dell Poweredge R620 10x2.5

Máy Chủ Dell Poweredge R620 10x2.5"

Đề nghị báo giá ngay
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0867119339